Posebna događanja

DoXXL panel: Žene u politici

ČETVRTAK, 30/03, 19:30
DVORANA 3
Nakon projekcije filma Merkel

SUDJELUJU: SANDRA BENČIĆ, JADRANKA KOSOR, KATARINA PEOVIĆ
MODERATORICA: IVANA DRAGIČEVIĆ

Iako se tek krajem mandata deklarirala kao feministkinja, Angela Merkel, polarizirajuća politička figura i jedna od najmoćnijih žena svijeta, itekako je promijenila percepciju žena na najvišim pozicijama političke moći. No žene i dalje nisu ravnopravno zastupljene u politici većine europskih zemalja, a u Hrvatskoj su izrazito podzastupljene na rukovodećim pozicijama. To je simptom krize demokracije jer odgovarajuća zastupljenost žena u politici rezultira većom uspješnošću organizacije i zajednice. U razgovoru ćemo se osvrnuti na položaj žena u politici, izazove s kojima se suočavaju i prepreke koje su morale savladati da bi obnašale vodeće političke funkcije.