Akreditacije

Prijave za akreditiranje novinara i predstavnika medija za posebno izdanje ZagrebDoxa bile su otvorene od 14. do 30. rujna 2020.

_

Press ured ZagrebDoxa zadužen je za sva pitanja novinara i medija u vezi s festivalom i pojedinim programima, za distribuciju press materijala (tekstovi, fotografije, isječci iz filmova), akreditiranje novinara, dijeljenje ulaznica za akreditirane novinare i intervjue s festivalskim gostima.

Informacije o rezultatima akreditiranja bit će poslane e-mailom svima koji su pravovremeno ispunili i predali svoje obrasce, a obavijest ćete primiti po isteku roka za akreditiranje, nakon 30. rujna.
Prije početka festivala svim akreditiranim novinarima bit će poslane detaljne upute i pravila o preuzimanju ulaznica.

Za sve ostale upite možete nam se obratiti na sljedeće brojeve telefona i e-mail adrese:
Ured za odnose s javnošću
Ivana Sansević
ivana.sansevic@zagrebdox.net, M. 091 5287 605
Press ured
Jelena Pašić
jelena.pasic@zagrebdox.net, M. 098 9722 903