Događanja

Kako i zašto se prijaviti na pozive Potprograma MEDIA? *Zatvoreno za javnost

Martina Petrović održat će predavanje na temu prijava na pozive Potprograma MEDIA

Martina Petrović održat će predavanje zatvoreno za javnost s naglaskom na smjernicama (tzv. tips&tricks) koje podrazumijevaju upućivanje u pravi trenutak za pripremu i prijavu vlastitoga filmskog projekta na temelju poziva Potprograma MEDIA, pojašnjenja u pogledu bitnih aspekata ispunjavanja prijavnica kao i isticanje najvažnijih segmenata primjera dobre prakse. Također su planirane individualne konzultacije s polaznicima radionice koji bi se željeli prijaviti na pozive za razvoj pojedinačnoga filmskog projekta Potprograma MEDIA.