Žiri Teen Dox

Učenice i učenici Škole za grafiku, dizajn i medijsku kulturu u Zagrebu: Fabio Bastijanić, Lucija Blažan, Luka Drmić-Banović, Lula Filipović, Rajna Franulović, Karolina Horvat, Jakov Hršak, Klara Jovanov, Mia Kramarić, Helena Mrzlečki i Kristina Lončarić.