Akreditacije

Rok za akreditiranje novinara istekao je 16. veljače 2018. 

Novinari koji ne podnesu zahtjev za akreditiranje u zadanom periodu ili kojima zahtjev za akreditiranje ne bude odobren neće moći ostvariti prava koja imaju akreditirani novinari.

Akreditacije se podižu u Press centru od prvog dana festivala. Akreditirani novinari imaju pristup u kino-dvorane, Press centar i u video bar. Pratećoj tehničkoj ekipi ne izdaju se akreditacije (snimatelji, ton-majstori, organizatori, fotografi).

Tehnička ekipa u pratnji novinara ima pristup na sva mjesta kao i novinar. Za vrijeme projekcije filmova nije dopušteno snimanje u kino-dvoranama. Snimanje je dopušteno za vrijeme najava i festivalske špice.

Press služba zadržava pravo povlačenja akreditacije u slučaju zloupotrebe.