Volonteri

Volonterski tim je odabran! Nakon zatvaranja natječaja u kojem smo tražili volontere za 13. ZagrebDox i nakon zaista teške selekcije, odabrali smo volonterski tim za ovogodišnje izdanje festivala!

Na ovogodišnji natječaj pristiglo je, kao i dosadašnjih godina, mnogo prijava među kojima smo lako pronašli mnogo odličnih kandidata za volontiranje. Stoga je naš odabir bio težak, jer svake godine teška srca odbijemo zaljubljenike u dokumentarni film koji su nam spremni nesebično podariti svoje vrijeme. Rukovodeći se, kao i uvijek, prethodnim iskustvom, motivacijom i dostupnošću, odabrali smo šezdeset i tri volontera koji će se s nama družiti tijekom festivala, ali i za vrijeme završnih priprema.

Volonterski tim 13. ZagrebDox-a čine:

Karla Knežević, Luka Čubrić, Martina Lončar, Vladimir Tatomir, Miro Frakić, Lucija Trogrlić, Ira Barbarić, Lada Brnetić, Ana Marija Marinov, Tin Meze, Ivan Gluščević, Danijel Hlišć, Nina Marković, Ivan Vičević, Irma Novak, Mirna Ljuština, Tena Strahinec, Tena Trstenjak, Dajana Ravnjak –Skaramuca, Zvonimir Blažić, Nina Kovačić, Petra Petrac, Tajana Kosor, Ana Kovačević, Klara Filakovity, Ana Marjanović, Marta Maljković, Lara Zelić, Eduard Blašković, Josip Uremović, Filip Ban, Mario Štambuk, Dino Divković, Ivan Ćurković, Vedran Baturić, Lana Margetić, Sanda Kalaš, Karla Bošnjak, Jasmina Dautbegović, Lidija Šuvić, Alma Dielacher, Tanja Javorina, Vedran Forčić, Sania Kuzmac, Goran Kuzmac, Sanja Karan, Kristina Klasnić, Ines Svačina, Josip Martinović, Lucija Župan, Lovro Kerdić, Katarina Zrinka Šarić, Maja Hanić, Tereza Sliepčević, Kristina Sinković, Dora Bencerić, Ivana Jandras, Iris Knežević, Mateja Čengić, Paula Nejašmić, Silvija Jareb, Tomislav Kevo, i Blanka Capak.

Hvala svima na prijavi i na interesu za volontiranje na 13. ZagrebDox-u!