Čovjek je čovjeku dox

Slamarke divojke

Ivo Škrabalo
Vrijeme projekcije  
23.02. / Utorak, 16:00 - 18:00 Dvorana 2  
Film govori o o naivnoj likovnoj umjetnosti izrađenoj od slame čije su autorice neudane žene bunjevačkih sela kod Subotice.

Film govori o jednoj nesvakidašnjoj pojavi: o naivnoj likovnoj umjetnosti izrađenoj od slame čije su autorice neudane žene iz bunjevačkih sela kod Subotice. Izbor isječaka iz stvarnosti, komentar i kretanje kamere, sve je usmjereno što potpunijem, točnijem i jasnijem objašnjavanju te zanimljive pojave. Film Slamarke divojke nadilazi izvještaj i reportažu, lišen je suhoparnosti hladnog faktografskog predstavljanja. 

Generalni sponzor

Slamarke Divojke


1970, 15' 19''

Režija:
Ivo Škrabalo

Scenarij:
Ivo Škrabalo

Produkcija:
FAS (Filmski autorski studio)

Festivali i nagrade:

Festival dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu 1971