Akreditacije

Novinari se od 30. siječnja do 13. veljače 2015. mogu prijaviti za festivalsku press akreditaciju putem zahtjeva za akreditiranje. Novinari koji ne podnesu zahtjev za akreditiranje u zadanom periodu ili kojima zahtjev za akreditiranje ne bude odobren neće moći ostvariti prava koja imaju akreditirani novinari.

Akreditacije se podižu u Press centru od prvog dana festivala. Akreditirani novinari imaju pristup u kino-dvorane, Press centar i u video bar.
Pratećoj tehničkoj ekipi ne izdaju se akreditacije (snimatelji, ton-majstori, organizatori, fotografi). Tehnička ekipa u pratnji novinara ima pristup na sva mjesta kao i novinar. Za vrijeme projekcije filmova nije dopušteno snimanje u kino-dvoranama. Snimanje je dopušteno za vrijeme najava i festivalske špice.

Press služba zadržava pravo povlačenja akreditacije u slučaju zloupotrebe.