Pravilnik festivala

 ZagrebDox – Pravilnik Festivala

ČLANAK 1 / Opće odredbe

ZagrebDox je međunarodni festival dokumentarnog filma u organizaciji FACTUM-a, koji se održava u Zagrebu u veljači i/ili ožujku  u trajanju od 8 dana.

Cilj festivala je pružiti gledateljima i filmskim stručnjacima uvid u suvremenu dokumentarnu filmsku produkciju, istovremeno omogućavajući mjesto filmskim profesionalcima za susret i razmjenu kreativnih ideja za buduće projekte.

ZagrebDox je usmjeren na poticanje suradnje na prostoru jugoistočne Europe, te omogućavanje međusobnog upoznavanja i prepoznavanja svjetske, europske, regionalne i lokalne dokumentarne produkcije.

ČLANAK 2 / Program

Program festivala sastoji se od: natjecateljskog, službenog (specijalni tematski programi) i programa retrospektiva.

Natjecateljski program se sastoji od međunarodnog i regionalnog programa.

      1. Međunarodni natjecateljski program obuhvaća filmove iz čitavog svijeta, osim onih koji se natječu u regionalnom natjecateljskom programu.

      2. Regionalni natjecateljski program namijenjen je za filmove producirane ili koproducirane u sljedećim zemljama: Albaniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Italiji, Kosovu, Makedoniji, Mađarskoj, Srbiji, Sloveniji i Rumunjskoj.

ZagrebDox zadržava pravo konačne odluke o programu u kojemu će film biti prikazan.

ČLANAK 3 / Uvjeti prijavljivanja

Filmove za natjecateljski dio programa mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

Prijaviti se mogu dokumentarni filmovi svih duljina, tematskih i stilskih opredjeljenja, te produkcijskih tehnologija.

ZagrebDox prihvaća sljedeće formate: DigiBeta (Pal), Beta SP (Pal), DCP i HDCam.
 

HDcam SR, Blu-Ray ili DVD formati neće biti prihvaćeni.

Samo filmovi plasirani nakon 1. siječnja prethodne godine (2014.) mogu sudjelovati u natjecateljskom programu. Uvjet za sudjelovanje u natjecateljskom dijelu ZagrebDoxa je prvo prikazivanje predmetnog filma (film mora na ZagrebDoxu imati hrvatsku premijeru).
 

Filmovi koji su prethodnih godina bili prijavljeni na ZagrebDox ne ispunjavaju uvjete za prijavu.

ROKOVI ZA PRIJAVU:

  • 5. listopada 2014. za filmove premijerno prikazane nakon siječnja 2014.
  • 15. studenog 2014. za filmove u produkciji

(Napomena: filmovi u produkciji moraju biti dovršeni najkasnije u siječnju 2015.

Factum zadržava pravo pozivanja filmova izvan gore navedenih rokova.

Filmovi moraju biti prijavljeni „online“, putem internetske stranice ZagrebDoxa (poveznica). DVA PRIMJERKA DVD s audiovizualnom snimkom filma ili „online“ poveznica za prikazivanje (s engleskim titlovima) moraju biti dostavljeni na adresu navedenu u članku 5. ovog Pravilnika.

Obrazac za prijavu sastoji se od kontrolnog popisa koji sadrži sve podatke potrebne za ulazak filma u izbor za prikazivanje na festivalu.

Za prijavu fima na Festival potrebno je valjano i uredno ispuniti obrazac prijave.

Podnošenjem obrasca prijave prijavitelj jamči za točnost navedenih podataka.

Ne zahtijeva se tiskana verzija “online” obrasca, međutim, na DVD audiovizualnim snimkama  mora biti jasno označen naziv filma, redatelj, godina produkcije, trajanje filma i valjani podaci za kontakt. 


Kod navođenja online poveznica molimo vodite računa da je prijavitelj obvezan omogućiti preuzimanje filma radi korištenja od strane ZagrebDox tima, te da lozinka mora biti važeća do kraja ZagrebDoxa.

Prijava filma se ne naplaćuje. Svi prijavljeni filmovi moraju imati engleske titlove i dijaloške liste.

ČLANAK 4 / Odobrenja i ovlaštenja

Prijavom filma na Festival, tj.  podnošenjem obrasca za prijavu, prijavitelj potvrđuje i jamči da je ovlašten prijaviti film na ZagrebDox, te da ima odobrenje i pristanak nositelja autorskih i drugih srodnih prava, žigova i/ili drugih prava koja predstavljaju intelektualno vlasništvo na sadržajima koji se pojavljuju u prijavljenom filmu.

Nadalje, prijavom filma na Festival, tj.  podnošenjem obrasca za prijavu, prijavitelj jamči da je isključivi nositelj prava na prijavljenom filmu, potvrđuje da je nositelj prava na prijavljenom filmu, te da je ovlašten dozvoliti iskorištavanje filma i/ili osnovati pravo iskorištavanja filma za treće osobe.

ZagrebDox, Factum, njihovi predstavnici, zastupnici i/ili radnici ne odgovaraju za neovlašteno uvrštavanje sadržaja u film koje može biti temelj za potraživanja trećih osoba.

Prijavitelj se obvezuje zaštititi ZagrebDox, Factum, njihove predstavnike, zastupnike i/ili radnikeod svih zahtjeva, potraživanja, gubitaka, štete i odgovornosti, te im u cijelosti naknaditi svu štetu i sve troškove koji bi im mogli nastati zbog zahtjeva trećih osoba u vezi s prijavljenim filmom.

Factum je ovlašten, bilo prije početka bilo za trajanja ZagrebDoxa, diskvalificirati i isključiti iz programa ZagrebDoxa svaki film glede kojeg se pojave bilo kakvi zahtjevi trećih osoba.

Prijavitelj se obvezuje da neće povući film sa ZagrebDoxa nakon objave službenog programa, što je obično 45 dana prije početka ZagrebDoxa. U slučaju da je film povučen protivno navedenome, ZagrebDox i Factum imaju pravo na naknadu štete.

Redatelji, producenti i distributeri nagrađenih filmova obvezuju se spomenuti osvojenu nagradu i ZagrebDox u službenim i promotivnim materijalima, kao i tijekom distribucije filma.

Imate pravo upotrijebiti ZagrebDox logo i tekst “službeni program” odnosno “pobjednik ZagrebDoxa 2015” u promotivne svrhe. Datoteka će vam biti poslana u digitalnom obliku.

ZagrebDox je ovlašten napisati vlastiti tekst za katalog festivala, programe, letke i druge promotivne materijale.

ČLANAK 5 / Dostava filmova

Filmove se šalje na sljedeću adresu :

ZAGREBDOX
Factum
Nova Ves 18/3
10 000 Zagreb
Hrvatska

Rok za primitak kopije za prikazivanje na gore navedenu adresu je 10. veljače 2015.

Za online predaju audiovizualnih snimaka molimo obratite se na: printcoo@zagrebdox.net

Pošiljatelj na pošiljci mora jasno naznačiti : “Bez komercijalne vrijednosti”.

Pošiljatelj snosi sve troškove slanja pošiljke na gore navedenu adresu, a ZagrebDox snosi sve troškove odlaznih pošiljaka. 

Ako se pošiljka šalje posebnom dostavom, na pošiljci se mora naznačiti da pošiljatelj podmiruje troškove dostave i uvoznih naknada.


Factum je odgovoran za pohranu i čuvanje filmskih kopija tek od trenutka primitka pošiljke, a do trenutka vraćanja iste.

U slučaju gubitka ili oštećenja kopije filma nakon što Factum istu zaprimio, Factum će podmiriti samo trošak materijala, pa je u tu svrhu potrebno naznačiti trošak materijala u zemlji podrijetla.

ČLANAK 6 / Odabir i projekcije

Direktor festivala / glavni selektor odabire filmove za službeno natjecateljski i službeni program, te odlučuje o rasporedu prikazivanja. Prilikom odabira filmova može koristiti savjetnike po vlastitom odabiru. 

Direktor festivala / glavni selektor odlučuje o programu u kojem će film biti prikazan.
 

Direktor festivala odlučuje o izbornicima za posebne i retrospektivne programe.

Broj filmova u pojedinom programu ovisi o duljini trajanja pojedinog filma.

Prijavom filma prijavitelj prihvaća da film može biti odabran za bilo koji natjecateljski ili drugi program.

Službenu obavijest o uvrštavanju filma primit će samo odabrani filmovi. Konačna obavijest o odabiru (s naznakom dijela programa) prijavitelju će biti poslana najkasnije do kraja siječnja 2015. godine. 

Svaki odabrani film prikazat će se tijekom festivala najviše tri puta. U slučaju da film bude nagrađen, bit će prikazan još tri puta zajedno s drugim nagrađenim filmovima. Filmovi se prikazuju s engleskim i hrvatskim titlovima.

Prijavitelji odabranih filmova dužni su obavijestiti ZagrebDox o datumima svakog prikazivanja i emitiranja u Republici Hrvatskoj koji prethode završetku festivala.  U slučaju saznanja o drugim prikazivanjima/emitiranjima, odabrani film će bez odgađanja biti diskvalificiran i isključen iz službenog programa ZagrebDoxa. U tom slučaju, ZagrebDox i Factum imaju pravo na naknadu štete.

U svrhu promocije nagrađenih filmovima ili filmova u službenom programu i samog ZagrebDoxa, ZagrebDox ima pravo prikazivanja nagrađenih i drugih filmova nakon festivala. U slučaju da je film odabran za prikazivanja nakon festivala, prijavitelj će biti obaviješten.

Tijekom festivala film mogu pogledati akreditirani stručni gosti i akreditirani predstavnici medija u video baru ZagrebDoxa, festivalskoj digitalnoj video knjižnici. ZagrebDox je ovlašten u tu svrhu digitalizirati prijavljeni film.

Prijavitelj ovlašćuje Factum da zadrži sve audiovizualne snimke (screenere) u arhivi ZagrebDoxa u dokumentacijske, edukacijske i kulturne svrhe, bez pravastavljanja u promet.  Zbog lakšeg pohranjivanja, filmovi mogu biti uneseni i u digitalnu bazu podataka.

 

ČLANAK 7 / Nagrade


Službene nagrade ZagrebDoxa su:

Veliki pečat – za najbolji film međunarodnog natjecateljskog programa
Veliki pečat – za najbolji film regionalnog natjecateljskog programa
Mali pečat – za najbolji film mladog autora do 35 godina
Nagrada publike – za najbolji film po izboru publike

Službene nagrade sastoje se od statue, diplome i novčane nagrade (ovisno o raspoloživim sredstvima) čiji iznos određuje ZagrebDox na temelju raspoloživog budžeta.

ZagrebDox, direktor festivala, stručna tijela, stručne organizacije, nevladine udruge, mediji itd. mogu dodijeliti posebne nagrade.

ČLANAK 8 / Žiri

U ocjenjivanju filmova svaki se žiri rukovodi vlastitim kriterijima, a u svom radu slijedi Pravilnik o radu žirija i Pravilnik ZagrebDoxa.

Dobitnik nagrade publike bira se na temelju prosječne ocjene publike nakon svake projekcije.

Direktor festivala predlaže članove žirija za svaku kategoriju.

Međunarodni žiri – dodjeljuje nagradu Veliki pečat za najbolji film međunarodnog natjecateljskog programa, a čine ga tri međunarodno priznata stručnjaka za dokumentarni film.
Regionalni žiri – dodjeljuje nagradu Veliki pečat za najbolji film regionalnog natjecateljskog programa, a čine ga tri međunarodno priznata stručnjaka za dokumentarni film.
Studentski žiri – dodjeljuje nagradu za najbolji film mladog autora do 35 godina, a čine ga student-redatelj, prošlogodišnji pobjednik i predstavnik filmske škole.
Posebni žiriji – dodjeljuju nagrade u posebnim kategorijama.

ČLANAK 9 / Materijali za tisak i pošiljke

Uz prijavnicu je potrebno priložiti sljedeće :

• kratak sinopsis filma na engleskom jeziku

• najmanje 3 fotografije iz filma (kvaliteta prilagođena za tisak)

• dijalošku listu filma na engleskom jeziku s pripadajućim vremenskim kodovima, ako je moguće

• fotografiju, biografiju i godinu rođenja redatelja (zbog kandidiranja za nagradu za najbolji film mladog autora)

• promotivni materijal (press paketi, plakati itd.)

Predajom prijavnice prijavitelj ovlašćuje ZagrebDox i/ili Factum za korištenje i objavljivanje svih prethodno navedenih materijala i podataka u katalogu festivala, programima, na letcima i drugim promotivnim materijalima, na internetu i u tisku, u svrhu promocije filma. 

ZagrebDox je ovlašten u promotivne svrhe objaviti trailer ili koristiti inserte iz filma u maksimalnom trajanju do tri minute.

Materijali za selekciju neće biti vraćeni.

ZagrebDox ima pravo odbiti filmske kopije loše tehničke kvalitete koje bi mogle uzrokovati probleme tijekom prikazivanja, i pritom ne odgovara za štetu prijavitelju.

U slučaju da dodatni materijali i/ili materijali za prikazivanje ne budu dostavljeni u roku, ZagrebDox ima pravo isključiti film iz službenog programa.


ČLANAK 10 / Smještaj i akreditacije

Ako mu sredstva dopuštaju, Factum može pozvati redatelja ili predstavnika filma te mu pokriti troškove puta i/ili smještaja.

Autori svih filmova prikazanih na ZagrebDoxu pozvani su na sudjelovanje na festivalu. Prijave li se na vrijeme (mjesec dana prije početka ZagrebDoxa), ZagrebDox će im osigurati sve potrebne akreditacije te promociju njihova filma koju mu dopuštaju raspoloživa financijska sredstva.

ČLANAK 11 / Factum

Organizator ZagrebDoxa je Factum, nevladina i neprofitna udruga.
 

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Hrvatskog audiovizualnog centra i  sponzora.

Factum
Nova Ves 18/3
10 000 Zagreb
Hrvatska / Croatia

Tel: +385 1 4854 821
Fax: + 385 1 4854 823

mail: info@zagrebdox.net
web: www.zagrebdox.net

ČLANAK 12 / Završne odredbe

Predajom obrasca prijave svi prijavitelji potvrđuju da su upoznati i suglasni s ovim Pravilnikom.

Pravilnik je sastavljen na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju razlika između dviju verzija, te u svrhu tumačenja istog, mjerodavna je hrvatska verzija.

Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom razmatrat će Factum u skladu s vlastitim Statutom. 

Na sve odnose između prijavitelja i Factuma, kao i na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu u odnosu na sva pitanja glede ZagrebDoxa. Direktor festivala ima diskrecijsko pravo odlučivati o i rješavati slučajeve koji nisu navedeni u Pravilniku.

Pitanja u vezi pravila i/ili podnošenja prijave molimo uputiti na printcoo@zagrebdox.net.