Akreditacije

Rok za prijave za festivalsku press akreditaciju istekao je 15. veljače!

Novinari se od 28. siječnja do 15. veljače 2013. mogu prijaviti za festivalsku press akreditaciju putem zahtjeva za akreditiranje (u izborniku desno). Novinari koji ne podnesu zahtjev za akreditiranje u zadanom periodu ili kojima zahtjev za akreditiranje ne bude odobren neće moći ostvariti prava koja imaju akreditirani novinari.

Akreditacije se podižu u Press centru od prvog dana festivala. Akreditirani novinari imaju pristup u kino-dvorane, Press centar i u video bar.

Pratećoj tehničkoj ekipi ne izdaju se akreditacije (snimatelji, ton-majstori, organizatori, fotografi). Tehnička ekipa u pratnji novinara ima pristup na sva mjesta kao i novinar. Za vrijeme projekcije filmova nije dopušteno snimanje u kino-dvoranama. Snimanje je dopušteno za vrijeme najava i festivalske špice.

Press služba zadržava pravo povlačenja akreditacije u slučaju zloupotrebe.