Projekti

Monolith

Miloš Pušić, Ivan Knežević
Nakon Drugog svjetskog rata, jugoslavenska vlada na čelu s Josipom Brozom Titom naručila je velik broj spomenika, uglavnom za poprišta velikih bitaka iz rata. Pola stoljeća kasnije, kada je Jugoslavija propala, ti su spomenici napušteni, a ideali koje su predstavljali zauvijek su zaboravljeni. Njihova simbolika danas se može tumačiti na nedvojbeno ironičan način.

Generalni sponzor

Monolith

Srbija

Režija:
Miloš Pušić, Ivan Knežević

Producenti:
Martin Danisch, Miloš Pušić, Ivan Knežević

Produkcija:
Altertise, Nico Kupferberg Film