Pravilnik festivala

ZagrebDox - Pravilnik Festivala

ČLANAK 1. / opće postavke

ZagrebDox je međunarodni festival dokumentarnog filma koji se održava svake godine u Zagrebu u veljači i/ili ožujku  u trajanju od tjedan dana.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Hrvatskog audiovizualnog centra i sponzora.

Cilj je festivala pružiti gledateljima i stručnoj publici uvid u suvremenu dokumentarnu filmsku produkciju, istovremeno stvarajući mjesto gdje će filmski profesionalci razmjenjivati kreativne ideje za buduće projekte.

ZagrebDox nastoji poticati suradnju na prostoru jugoistočne Europe te omogućuje međusobno upoznavanje i prepoznavanje svjetske, europske, regionalne i lokalne dokumentarističke scene.

ČLANAK 2. / program

Program festivala sastoji se od: natjecateljskog, službenog (specijalni tematski programi) i programa retrospektiva.

Natjecateljski program podijeljen je na dva programa: međunarodni i regionalni

Međunarodni natjecateljski program obuhvaća filmove iz čitavog svijeta, s izuzetkom onih koji se natječu u regionalnom natjecateljskom programu

Za regionalni natjecateljski program mogu se prijaviti filmovi producirani ili koproducirani u sljedećim zemljama - Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Italija, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Srbija, Slovenija i Rumunjska

Festival zadržava pravo konačne odluke o programu u kojemu će film biti prikazan.

ČLANAK 3. / uvjeti prijavljivanja

Filmove za natjecateljski dio programa mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela s pravima za zastupanje filmova.

Prijaviti se mogu dokumentarni filmovi svih duljina, tematskih i stilskih opredjeljenja te produkcijskih tehnika. ZagrebDox za festivalsko prikazivanje prihvaća sljedeće formate: 35mm, DigiBeta (Pal), Beta SP (Pal),HDV,DVCam i DV

Samo filmovi završeni nakon 1. siječnja prethodne godine (2010.) mogu sudjelovati u natjecateljskom programu.

Krajnji rok za prijavu filmova završenih 2010 god je 15. srpnja 2011. god. (datum pečata na pošiljci), a filmova završenih 2011. god. 1 listopada  2011. god.

Organizator zadržava pravo pozivanja filmova izvan spomenutih rokova.

Filmovi se prijavljuju online, na internetskoj stranici festivala ili ispisanom prijavnicom poslanom sa  screenerom na DVD-u (sve regije) ili VHS kazeti.

Prijava filma se ne naplaćuje. Svi prijavljeni filmovi moraju imati engleske podnaslove i dijaloške liste.

Redatelj ili ovlaštena osoba koja je prijavila film obvezuje se da neće povući film s Festivala nakon objave službenog program Festivala, što je obično najkasnije 45 dana prije početka festivala.

Potpisom na prijavnici prihvaća se Pravilnik Festivala.

Ukoliko je film nagrađen na ZagrebDoxu, redatelj, producent i distributer nagrađenih filmova obvezuju se da će spomenuti nagradu u službenim i promotivnim materijalima, kao i tijekom distribucije filma.

ČLANAK 4. / Slanje filmova

Filmove treba poslati na sljedeću adresu:

ZAGREBDOX
Factum

Nova Ves 18/3
10 000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Na pošiljci treba biti jasno naznačeno: bez komercijalne vrijednosti

Sve dolazne troškove snosi pošiljatelj, a sve odlazne troškove ZagrebDox.

Ako se pošiljka šalje hitnom dostavom, na pošiljci treba naznačiti da pošiljatelj pokriva  troškove dostave i uvoznih naknada.

ZagrebDox je odgovoran za pohranu i osiguranje filmskih kopija samo za vrijeme otkad je pošiljka preuzeta do trenutka kad je poslana.

U slučaju gubitka ili oštećenja kopije organizator se obvezuje pokriti trošak materijala – u tu je svrhu potrebno navesti trošak materijala u zemlji podrijetla.

ČLANAK 5. / izbor i projekcije

Broj filmova izabranih za prikazivanje u pojedinom programu ovisi o njihovoj duljini. Svaki od odabranih filmova prikazat će se tijekom festivala najviše tri puta te, u slučaju da je film nagrađen, još tri puta u okviru projekcija nagrađenih filmova. Filmovi se prikazuju s engleskim i hrvatskim podnaslovima.

Screeneri prijavljenih filmova ostaju u arhivi ZagrebDoxa u dokumentacijske, edukacijske i kulturne svrhe. Zbog lakšeg pohranjivanja, filmovi mogu biti uneseni i u digitalnu bazu podataka.

U svrhu promocije nagrađenih filmova i samog festivala, Festival zadržava pravo nekomercijalnog prikazivanja nagrađenih filmova u mreži art kina u Hrvatskoj, bez posebne naknade, ali uz obavještavanje vlasnika prava.

ČLANAK 6. / nagrade

Službene nagrade ZagrebDoxa su:

Veliki pečat - najbolji film međunarodnog natjecateljskog programa

Veliki pečat - najbolji film regionalnog natjecateljskog programa

Mali pečat- najbolji film mladog autora do 35 godina

Nagrada publike- najbolji film po izboru publike

Službene nagrade sastoje se od statue, diplome i novčane nagrade koju određuje Festival na temelju svoga budžeta.

Posebne nagrade mogu dodijeliti Festival, stručna tijela, profesionalne organizacije, nevladine organizacije, mediji itd.

ČLANAK 7. / žiri

Direktor festivala predlaže članove žirija za svaku kategoriju.

Međunarodni žiri– dodjeljuje nagradu Veliki pečat za najbolji film međunarodnog natjecateljskog programa, ačine ga tri međunarodno priznata stručnjaka za dokumentarni film.

Regionalni žiri– dodjeljuje nagradu Veliki pečat za najbolji film regionalnog natjecateljskog programa, ačine ga tri međunarodno priznata stručnjaka za dokumentarni film.

Studentski žiri– dodjeljuje nagradu za najbolji film mladog autora do 35 godina, a čine ga student režije, prošlogodišnji dobitnik i predstavnik filmske škole.

Posebni žiriji– dodjeljuju nagrade za posebne kategorije.

Žiriji se u ocjenjivanju vode vlastitim kriterijima, a u svom radu slijede pravilnik rada žirija i Pravilnik Festivala.

Dobitnik nagrade publike bira se selekcijom na osnovi prosječne ocjene koju daje publika nakon svake projekcije.

ČLANAK 8. / press materijal i pošiljke

S prijavnicom je potrebno poslati sljedeće materijale:

• Kratak sinopsis filma na engleskom jeziku

• Najmanje 3 fotografije iz filma kvalitete prilagođene za tisak

• Dijalošku listu filma na engleskom jeziku

• Fotografiju redatelja i biografiju s oznakom godine rođenja (zbog kvalifikacije za nagradu mladom autoru)

• Promotivni materijal (press paketi, plakati itd.)

Potpisom na prijavnici Festival se ovlašćuje za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala, na internetu, kao i za potrebe press službe.

Ujedno se ovlašćuje Festival da, u promotivne svrhe, može objaviti trailer ili insert iz filma u maksimalnom trajanju do tri minute.

Materijali za selekciju se ne vraćaju.

Festival zadržava pravo odbijanja filmskih kopija i/ili videokazeta loše tehničke kvalitete koje mogu uzrokovati probleme tijekom prikazivanja.

Potpisom na prijavnici producent ili redatelj prihvaća pravila ZagrebDoxa i jamči za točnost navedenih podataka.

ČLANAK 9. / smještaj i akreditacije

Ako mu sredstva dopuštaju, organizator može pozvati redatelja ili predstavnika filma te mu pokriti troškove puta i/ili smještaja.

Autori svih prikazanih filmova pozvani su na sudjelovanje na festivalu. Festival će im, prijave li se na vrijeme (mjesec dana prije početka Festivala), osigurati sve potrebne akreditacije te promociju njihova filma koju mu dopuštaju raspoloživi resursi.

ČLANAK 9. / Organizator

Organizator ZagrebDoxa je Factum, nevladina i neprofitna udruga.

Factum
Nova Ves 18/3
10 000 Zagreb
Hrvatska/ Croatia

Tel: +385 1 4854 821

Fax: + 385 1 4854 823

mail: info@zagrebdox.net
web: www.zagrebdox.net

ČLANAK 10. / završne odredbe

Ovaj je Pravilnik napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Pravilnik prihvaćaju svi sudionici festivala. U slučaju nejasnoća pri tumačenju teksta, kao polazište se uzima hrvatska verzija. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu sa Statutom organizatora. U slučaju spora, za sva pitanja vezana uz festival nadležan je isključivo stvarno nadležni sud u Zagrebu. Direktor Festivala ima diskrecijsko pravo odluke i rješavanja slučajeva koji nisu specificirani ovim pravilnikom.