HRVATSKI DOKUMENTACI U RATU: RETROSPEKTIVA 1991-1995.

Osijek, petak 13.9.1911.

Ivan Faktor
Ivan_faktor

Ivan Faktor

Ivan Faktor rođen je 1953. u Crncu u Hrvatskoj. Bavi se eksperimentalnim filmom, fotografijom, videom i videoinstalacijama. Filmove, a potom i videoradove, snima od 1975. Godine 1995. sudjelovao je  na 46. bijenalu u Veneciji (A Casa / At Home 2), a 2002. bio je predstavnik Hrvatske na 25. bijenalu u Săo Paulu. Dobitnik je brojnih nagrada, među ostalima i Velike nagrade na 11. Danima hrvatskog filma 2002. godine, Godišnje nagrade Vladimir Nazor za film 2002. i Velike nagrade 39. zagrebačkog salona 2005. godine. Osnivač je i voditelj Galerije Kazamat u Osijeku (2001-2004) i Performance Art Festivala od 2001. do danas.