Regionalna konkurencija

Ostanica

Rajna Radosavljević

Film se bavi životom Stane Cerović sa Šavnika, vjerojatno posljednje žive djevice na Balkanu. Kao direktni potomak čuvenog crnogorskog junaka, vojvode i bana Novice Cerovića (opjevanog i u spjevu Ivana Mažuranića ‘Smrt Smail- age Čengića’), imala je posebno tešku ulogu očuvanja čuvene loze kojom se Crna Gora i danas ponosi. Kao najmlađe, peto žensko dijete u obitelji, preuzela je ulogu sina da bi sačuvala prezime. U narodu je ta pojava poznata kao ‘ostanica’.

Rajna Radosavljević

Rajna Radosavljević je rođena u Srbiji 1969. godine. Novinarka je na ATV-u Banja Luka. Studirala je u Beogradu. Od 1998. do 2000. radila je na srpskoj nacionalnoj televiziji RTS. Od 2000. godine radi na ATV-u.

Generalni sponzor

Ostanica

Bosna i Hercegovina
2009, 13', boja, video

Režija:
Rajna Radosavljević

Scenarij:
Rajna Radosavljević

Kamera:
ATV Banja Luka

Montaža:
Antonio Bursać

Producent:
Dragana Banjac

Produkcija:
Alternativa TV