Retrospektiva hrvatskog neprofesijskog dokumentarnog filma

Dokumentarističke zabilješke

Dokumentarističke zabilješke – dokumentarizam tridesetih

Oktavijan Miletić: Zagrebački Hollywood
Zagreb, 9,5 mm,1927., 13’, cb, bez zvuka

Oktavijan Miletić: Skijanje na Cmroku
Zagreb, 1934., 9,5 mm, 4’., cb, bez zvuka

Oktavijan Miletić: Zagreb u svjetlu velegrada
Zagreb, 1934., 9,5 mm, 5’, cb, bez zvuka

Maksimilijan Paspa: Na plavom Jadranu
Zagreb, 1932., 9,5 mm, 7’35’’, cb, bez zvuka

Maksimilijan Paspa: Sport u Zagrebu
Zagreb, 1934-1937., 9,5 mm, 10’, cb / bw

Maksimilijan Paspa: Plitvička jezera
Zagreb, 1935., 9,5 mm, 8’, cb, bez zvuka

Maksimilijan Paspa: Majčina priča
Zagreb, 1935., 9,5 mm, 7’, cb, bojan ručno, bez zvuka

Maksimilijan Paspa: Remete kraj Zagreba
Zagreb, 1936., 9,5 mm, 9’, cb, bez zvuka

Maksimilijan Paspa: Podsused
Zagreb, 1937., 9,5 mm. 10’, cb, bez zvuka