Nagrade

Službene nagrade

Veliki pečat za najbolji film iz međunarodnog natjecateljskog programa

Veliki pečat za najbolji film iz regionalnog natjecateljskog programa

Mali pečat za najbolji film mladog/e autora/ice do 30 godina

T-com nagrada publike za najbolji film po izboru publike

Posebne nagrade

Movies That Matter nagrada za film koji na najbolji način promiče ljudska prava

Nagrade (osim posebnih) se sastoje od statue i diplome.
Festivalski žiri također može dodijeliti i Posebna priznanja koja se sastoje od diplome.