Nagrade

Službene nagrade

Veliki pečat za najbolji film iz međunarodnog natjecateljskog programa

Veliki pečat za najbolji film iz regionalnog natjecateljskog programa

Mali pečat za najbolji film mladog/e autora/ice do 30 godina

T-com nagrada publike za najbolji film po izboru publike

Posebne nagrade

Nagrada žirija kritike

Nagrada Amnesty International Hrvatska za najbolji film koji svojom temom potiče zaštitu i promoviranje ljudskih prava

Nagrade (osim posebnih) se sastoje od statue i diplome.
Festivalski žiri također može dodijeliti i Posebna priznanja koja se sastoje od diplome..