Autodox

Svaki dan

Noah Kalina

Noah Kalina se svakoga dana fotografirao u jednakoj pozi. Nakon šest godina sve je fotografije skupio i napravio videorad. Tvrdi da ga je inspirirala znatiželja vezana uz proces starenja. Ovaj rad nije završen, jer on se i dalje svakodnevno fotografira te planira napraviti novi video na desetogodišnjicu projekta i raditi ga svakih sljedećih pet godina

Noah Kalina

Noah Kalina ima 26 godina. Diplomirao je fotografiju na Školi za vizualnu umjetnost u New Yorku. Živi u Brooklynu i profesionalni je fotograf.

Generalni sponzor

Everyday

SAD
2006, 6'

Režija:
Noah Kalina

Kamera:
Noah Kalina

Glazba:
Carly Comando

Produkcija:
Carly Comando