Pravilnik glasanja za najbolji film

Pravila nagradnog natječaja

Udruga Factum, Zagreb, Nova Ves 18, OIB: 81603361175

OBJAVLJENO: 19. veljače 2019. u 10 sati

Članak 1:

ORGANIZATOR

Natječaj raspisuje: Udruga Factum, Zagreb, Nova Ves 18,  OIB: 81603361175 (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2:

TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, Udruga Factum, Zagreb, Nova Ves 18,  OIB: 81603361175 raspisuje u svrhu promocije Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagreDox, a kao partnera branda Hrvatski Telekom. Nagradni natječaj traje od 25. veljače 2019. , od 11 sati  do 03. ožujka 2019. do 01 sata.

Članak 3:

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

  1. Nagrada HUAWEI MATE20 PRO
  2. Bluetoth zvučnik BLAUPUNKT
  3. Festivalski promo paket

Nagradu osigurao Hrvatski Telekom (Vrijednost nagrada ukupno cca 3.000,00 kn)

Članak 4:

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), koje glasaju za najbolji film kroz sve dane festivala. Nagradni natječaj će biti promoviran bannerom za vrijeme ZagrebDox festivala. Svi posjetitelji koji glasaju te ostave svoje osobne podatke u razdoblju od 25. veljače 2019. , od 11 sati  do 03. ožujka 2019. do 01 sati,  sudjeluju u nagradnom natječaju. Sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala na stranici hrvatskitelekom.hr/filmofeel platformama u trenutku kada administrator odobri poslane materijale. Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja te se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete, a koja šteta bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima. Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5:

PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Slučajnim odabirom iz baze glasača za filmove iz međunarodne i regionalne konkurencije ZagrebDoxa.

Članak 6:

PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik će informaciju o nagradi dobiti mailom i nakon potvrde maila i da prihvaća nagradu dogovoriti preuzimanje na adresi Udruge Factum ili dostavom na kućnu adresu.

Članak 7:

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Prihvaćanjem Pravila natječaja Sudionik jamči da je autor, vlasnik ili ima pravo na korištenje/objavljivanje materijala/slogana koje koristi prilikom prijave na natječaj te snosi sve posljedice u slučaju eventualnog spora koji bi mogao doći od strane treće stranke. Organizator i Sponzori ne odgovaraju za nastalu štetu treće stranke. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine,internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8:

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju tvrtku Udruga Factum, Nova Ves 18,  OIB: 81603361175 da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti. Udruga Factum, Nova Ves 18,  OIB: 81603361175 će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 9:

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10:

OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena pobjednika bit će objavljena na web stranici www.zagrebdox.net najkasnije do 09. ožujka 2018.

Članak 11:

POREZI

Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12:

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13:

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.